10 yıllık mühür süresi dolmak üzere olan sayaçlarınız varsa…

Ölçü aletleri ile ilgili yürürlükteki kanun ve mevzuatlar çerçevesinde 10 yıllık mühür süresi dolan sayaçların kullanımına devam etmek için bu süre dolmadan önce bakanlık yetki belgesine sahip ölçü ayar istasyonlarında sayacın test edilerek doğru ölçtüğünün belgelenmesi ve mühürünün yenilenmesi gereklidir.

Mühür tarihini kontrol edin

Öncelikle sayacın ana kapağı üzerindeki üretici firmanın veya bakanlığın mühürü/damgası üzerinden sayacın damga tarihini mutlaka kontrol ediniz. Mevcut yönetmeliğe göre elektrik sayaçları için damga süresi 10 yıldır ve sayacın damgalandığı yıl 1. yıl olarak kabul edilir. Buna göre, örneğin, üzerinde 2010 yılı mühürü bulunan sayacın, 2020 yılında mühürlenmesi gerekiyor.

Bakanlığa başvuru

Önce, 10 yıllık damga süresinin dolduğu 2020 Şubat sonuna kadar sayacın mühürlenmesi için Bakanlığa başvuruda bulunmanız gerekiyor. Bu başvuru Sanayi ve Ticaret Bakanlığı internet sitesi veya e-devlet üzerinden yapılmalıdır. Başvuru sonrası mühürleme işlemini yetkili bir firmadan/kurumdan hizmet alarak aynı yılın sonuna kadar yapabilirsiniz.

Başvuru zamanında yapılmazsa

Şubat ayının sonuna kadar bildirilmeyen sayaçların daha sonra yeniden mühürlenmesi mümkün değildir. Damga süresi dolduğu yıl içerisinde mühürlenmeyen sayaçlar faturalamaya esas ölçü aleti olarak kullanılamaz. Kullanılmaya devam edilmesi halinde, Ölçüler ve Ayar Kanunu’na göre çeşitli idari ve adli cezalar uygulanmaktadır. Kanunda belirtilen bazı cezalar şunlardır:

İdari cezalar:

  • Madde 15 – c) (Değişik:14/2/2019-7164/25 mad.) Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş ölçü aletini kullanan kişiye, ölçü aletinin türüne ve kullanıldığı işin niteliğine göre beşyüz Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Bu idarî yaptırımlara Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürü tarafından karar verilir.

Adli cezalar

  • Madde 16 – (Değişik:23/1/2008-5728/462 madde)

  • (Mülga fıkra:14/2/2019-7164/26 madde)

  • (Mülga fıkra:14/2/2019-7164/26 madde)

  • Ayarının doğru olmadığını bildiği aletle ölçü yapan ve bu suretle haksız menfaat temin eden kişi, Türk Ceza Kanununun dolandırıcılık suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır.

Ölçü aletleri ile ilgili kanun ve yönetmeliklere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Test, bakım ve mühür yeniletme hizmetimiz

Şirketimizde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı Elektrik Sayaçları Tamir ve Ayar istasyonu bulunmaktadır. Resmi yetki belgesine sahip elemanlarımız tarafından hizmet bedeli karşılığında, sayaçların doğruluk testi dahil (sayacın ilgili standartlara göre ölçüm hassasiyetinin ve kalibrasyonunun test edilmesi) kontrolünü yaparak ayrıca bakanlık tarafından yeniden mühürlenmesini sağlıyoruz. Şirketimiz sadece satışı tarafımızdan yapılan sayaçlara mühürleme ve test hizmeti vermektedir. Sayacı müşteri tarafından sökülüp şirketimize gönderilmesi gereklidir. Sayaç doğruluk testleri ve bakanlık tarafından yeniden mühürleme işlemleri toplamda 6-8 hafta kadar sürmektedir.

Yeniden mühürlenen sayaçlarınızı damga mühür süresi dolana kadar (+10 yıl daha) kullanabilirsiniz.

Bu mühürleme işlemi sayaçların arızalanmayacağına dair bir garanti anlamına gelmemektedir. Sayaçların elektronik devreleri kullanım şartlarına bağlı olarak yıpranmaktadır. Sayaçların içindeki elektronik kartlarda bulunan komponentlerin (özellikle kondansatörler) ömrü dolabilir ve arızalanabilir.

Çok kritik ölçü noktalarında ve büyük üretim-tüketim tesislerinde bulunan sayaçların arızalanmaları durumunda oluşabilecek aksaklıklara karşı önlem olarak yedek sayaç bulundurmanızı öneririz.

Mühürleme ve test konusunda hizmet almak veya yeni sayaç temin etmek için aşağıdaki formu doldurarak talebinizi bize iletebilirsiniz.

Sayacınızı mühürletmek için lütfen aşağıdaki formu doldurun

Ad-Soyad *
Ad-Soyad
Telefon *
Telefon